Studentföreningen Brobyggarna rf. är en nygrundad studentförening i Vasa. Föreningen blev officiellt registrerad den 22.3.2011. 

Föreningen har som ändamål att verka för att öka utbudet på evenemang inom Vasas studieliv och främja finlandssvenska studerandes intressen. Föreningen vill också erbjuda resor och möjligheter för studerande att lära känna studerande från annan ort eller från en annan högskola. Föreningen kommer att ordna evenemang regelbundet som ska tilltala en majoritet av de svenskspråkiga studenterna i Vasa. Föreningen vill sträva till att aktivt samarbeta med andra föreningar, och även för att knyta vänskapsband med föreningar på annan ort.

 

Studentföreningen Brobyggarna rf.
@BrobyggarnaRf
@brobyggarna